Васимира – психолог

Васимира Шаламанова е изключително сърдечна и позитивна личност и психолог с опит в работата с деца с нарушения в развитие. Развива се в областта на хипнотерапията, както в индивидуалното и групово консултиране на деца, подрастващи и възрастни.
Има бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Приложна психология към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Силно вярва, че доброто винаги побеждава и че ще спаси света. Има интересни и различни хобита като ръчна изработка на бижута, квилинг, и различни арт и крафт ръчно изработени красиви неща, за което предлага ежеседмични ателиета за малки и големи.

Сертифицирана в работата с Хипноза и хипнотерапия, K–Power – Епигенетични лечебни цикли към ICPKP (практик), Нова Зеландия от Лучия Таскова. Сертифицирана за работа с обща психодиагностика, работа с Rorschach Inkblot Test и Denver II.
УСЛУГИ:
1. Психологично консултиране
– кабинетно;
– извън кабинетно;
– онлайн;
– на български и английски език;
2. Психологично тестиране;
3. Водене на групови сесии за деца до 6г. по метода “Сензорен театър”;
4. Организиране на тиймбилдинги;
5. Организиране на различни арт-ателиета и работилници за деца и възрастни.

За да заявите своята сесия с Васимира, обадете се на телефон 0877221117