Веселата къща – детски център

cropped-dsc011211.jpgВЕСЕЛАТА КЪЩА е целодневна  занималня за деца на възраст до 5 години, където се използват различни методи за развитиe.

За децата се грижи екип от психолози и педагози, които подхождат с много разбиране и любов спрямо индивидуалните нужди на всяко дете. За нас е от изключителна важност всяко дете да расте щастливо, разбирано и затова се грижим да има повече детски усмивки. При нас децата попадат в среда на уважение и любов.

Взаимстваме занимания от алтернативни методи на образование и възпитание (Монтесори, Валдорф, Доман, Никитин), използваме и част от държавните образователни изисквания. Подбрали сме и сме систематизирали това, което смятаме за най-добро за нашите деца, а именно да се водим по тяхното индивидуално темпо.

Работим за развитие на когнитивните способности, емоционалната и социалната компетентност, развитие на сензорните възприятия и психомоториката,

Съвместната работа на децата им дава възможност да развият умение за сътрудничество и общуване в група. Детски център Веселата къща е насреща за начинанията и развитието им като процес на самоизграждане на личността.

Работим на принципа на родителски кооператив, което означава, че при нас родителите винаги са добре дошли да се включат в занимания, но не са задължени да дават дежурства.

За нас ще бъде чест да ни посетите на място и да разгледате уютната ни къщичка!

Работно време: от понеделник до петък – от 8:00 до 18:00 часа.

Цени за ден:

Половин ден (8:00 – 12:30) – 35 лв.

Целодневно (8:00 – 18:00) – 55 лв.

Цени за месец:

Полудневна форма – 300 лв.

Целодневна форма – 480 лв.

В посочените цени не е включена храна, тя се заплаща допълнително. Има опция и родителите да осигуряват храната на децата си в случай на специфични хранителни потребности и алергии.

 

Нашата главна цел в детски център ВЕСЕЛАТА КЪЩА е социализацията на децата. Ние включваме всички образователни направления, които влизат в необходимостта от придобиване на по-късни знания, както и в подготвеността на детето да премине в училищен етап на обучение. Направленията са следните: Български език и литература; Математика; Социален свят; Природен свят; Игрова култура; Музика; Конструктивно технически и битови дейности; Изобразително изкуство; Физическа култура. В същото време предлагаме възможността за индивидуален подход към всяко дете. Работата ни е насочена към изграждане на детската индивидуалност. Работим и върху умението на децата да се концентрират. Заниманията върху развитието на концентрацията включват много задачи от методиките на италианския психиатър и педагог Мария Монтесори, както и на Щайнеровата Валдорфска педагогика. В Европа, включително и в България, вече има детски градини и центрове, които работят изключително и само по методиките на Монтесори или Рудолф Щайнер. Да се обърнеш обаче единствено към системи, разработвани за практически приложения от преди повече от сто години, крие и своите рискове. Затова, ние във ВЕСЕЛАТА КЪЩА, съчетаваме няколко метода и системи. Рудолф Щайнер дава насоките за избор на подходяща атмосфера и отношение към детето в нашата програма. Всяка система би оценила приноса на Валдорфската педагогика, последователите на която и до днес мислят, че чрез обучението си тя помага на децата да станат самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора. Методите на работа във Валдорфските детски градини са свързани с възможността детето сетивно да натрупа своя опит чрез занимания с природни материали и извършване на всякакъв вид работа свързан с природата, а усетът и търпимостта по време на заниманията са признати за истински човешки стойности. Работата с природни и битови материали като почва, брашно, зърнени култури, вода, растения и други дава възможност за участие на детето в дейности, при които освобождава енергия, натрупана по време на задължителните занимания, както и такава събрана от стресовите за всички нас компоненти на обществото ни като шум, напрежение и др. По този начин децата винаги се включват активно и с удоволствие в заниманията, защото се чувстват свободни да работят без ограничения и задължения, като сами се стремят към крайния резултат. Прилагането на методите на двамата учени помага изключително много в работата с деца, които често биват диагностицирани с хиперактивност и с дефицит на вниманието. Голяма част от задачите, част от които в направлението изобразително изкуство, са свързани с изработване на различни произведения и предмети от стари или втора употреба материали като салфетки, списания, вестници, стари рисунки и предмети. По този начин целим да стимулираме у децата чувството за съпричастност към природата и усещането, че тя е жива и искаме да я запазим такава. Акта на пестяща употреба вече е познат и използван в цял свят с оглед на растящото население и засиленото консуматорство, които ощетяват природата безвъзвратно. Заедно със заниманията в градината като засаждане и обработване на растения, с подобни задачи децата ще разберат, че ние боравим с природата и тя зависи от нас.

Дневна забавачка:

– група от максимум 12 деца

– целодневна и полудневна грижа

– възраст на децата 1-6 години

Съвместната работа на децата им дава възможност да развият умение за сътрудничество и общуване в група.

Посетете страницата ни във Facebook: ВЕСЕЛАТА КЪЩА