Диана – психолог

Диана Клименкова

Диана е усмихнат, любопитен, дружелюбен и амбициозен психолог с опит в работата с деца със специални потребности. Работила е като социален работник към Отдел Закрила на детето, където придобива ценен опит в работата с деца и младежи в риск, деца и младежи жертви на насилие и техните семейства. Интересите й са предимно в областта на терапевтичните интервенции при деца и юноши с поведенчески проблеми, обучителни затруднения, проблеми в развитието от различно естество, тревожност и други.

Любопитството и желанието й за успех я карат непрекъснато да търси нови терапевтични подходи, които да са от най-голяма полза за нейните клиенти.

Изключително приветлива личност, която лесно изгражда доверителна връзка с лицата, с които работи. Бързо успява да привлече вниманието на децата и да събуди любопитството им към овладяване на нови знания и умения, а сесиите с нея са истинско забавление за децата.

Консултира деца, юноши и възрастни, които са преживели насилие и им е трудно да се справят и да продължат живота си. Има интерес към терапевтичната работа с деца и подрастващи от аутистичния спектър, дислексия и когнитивни затруднения.

Преминала е редица допълнителни обучения като:

  • Арт терапевтични подходи при работа с деца със СОП;
  • Интервенции при деца с обучителни затруднения. Взаимодействие у дома, в училище и в социума;
  • Арт подход за работа с взаимоотношения;
  • Работа при случаи на насилие над деца, жертви или риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция;
  • Грижа за деца, младежи и лица с увреждания в резидентни услуги.