Димитра

Димитра Цифци е родена и израснала в Гърция, но последните години живее в България, където придобива и професионалните си умения. Завършва специална педагогика с направление за ресурсен учител и логопедия в ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя става част от екипа на „Веселата къща“ още докато е студентка.

В малкото си свободно време Димитра се занимава с изготвянето на логопедични материали, които да са в помощ на целия екип и на децата, които да овладяват по-лесно и по по-интересен начин нови знания.

Димитра Цифци има и допълнителни квалификации като:
– „Алтернативни комуникационни системи и образователни подходи за хора с аутистични спектрални разстройства.“ 
–  „Разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD).“ 
– „Вербално поведение.“ 
– P.E.C.S. – PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM

Освен български и родния си гръцки, владее също английски и немски езици.

Димитра силно вярва, че всяко дете има право на любов, образование и обучение. Много обича децата и влага цялото си сърце в работата с тях. Иска да помогне, винаги се стреми към постигане на резултати и смело и успешно използва всичко научено до тук. Не спира да се развива и винаги е любопитна да научи нещо ново.

Топла, отзивчива и усмихната, Димитра успява много бързо да привлече вниманието на децата и да влезе в контакт с тях. Успява да изгради топли взаимоотношения, както с тях, така и с техните родители, а гласуваното към нея доверие винаги е оправдано.


– Диагностика и корекция на говорни и комуникативни нарушения.
– Заекване и нарушения в плавността на речта.
– Диагностика и корекция на фонематични възприятия.
– Формиране на фонематичен слух.
– Диагностика и корекция на устна реч – иницииране, артикулация, структура, функционалност и съдържание.
– Диагностика и корекция на писмената реч – речник, синтаксис, граматика, организация и съдържание.
– Терапия при нарушения на слуховата обработка.
– Терапия при нарушение на когнитивните функции (памет, внимание, концентрация).