Петя – консултант по детски сън

ПетяПетя Хорозова е сертифициран консултант по детски сън към най-големия център за детски сън в Русия – BabySleep Consult.

Петя е изключително топъл, усмихнат и сърцат човек, както и майка на прекрасно момче. По време на майчинството все повече започва да се вълнува от теми, свързани с ранното детско развитие, в която област се развива непрекъснато, и най-вече – детския сън, което е доста актуална тема напоследък. Все повече родители срещат затруднения с овладяването, изграждането и следването на здравословен режим за децата. Проблемите, с които се сблъсква като родител, я мотивират за твърдото решение да премине през обучение за консултант по детски сън и стажантска програма под супервизия на опитен консултант.

Работата като консултант по детски сън се основава на поведенческа корекция, която включва работа с режима, изграждане на добри навици за сън и научаване на бебето/детето да заспива самостоятелно.

Приоритет за Петя е индивидуалният подход към всяко семейство, съобразявайки се с особеностите и потребностите на всяко дете и родител.

Работи единствено с меки и плавни методи, които предполагат помощ и подкрепа на детето в процеса на работа.

В какви ситуации да се обърнете към Петя?

  • Силна асоциация за заспиване
  • Кратки дневни дремки
  • Продължителни и трудни приспивания
  • Чести събуждания и/или будуване през нощта
  • Ранно ставане/късно лягане
  • Преместване в отделно креватче/стая
  • Преход към по-малко дневни дремки
  • Научаване на самостоятелно заспиване

Цени:

  • Първоначална консултация (подробен разговор и писмено становище) – 90-120 мин – 100 лв.
  • Еднократна последваща консултация – 60 мин – 50 лв.

За допълнителна информация и въпроси:

Тел. 0888 47 98 26

Email: petyahorozova.consult@gmail.com