Лучия Таскова

Лучия Таскова, психолог на 34 години.

Работя с деца и възрастни.

Завърших психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  Имам и специализация по Детско-юношеска психология, отново към същия университет. Преминала съм различни допълнителни обучения като сензорна интеграция и сензорна игра, игротерапия за деца, сказкотерапия (приказкотерапия) за деца и възрастни, работа с метафорично-асоциативни карти, системни констелации, арт-терапевтични техники и други, като част от обученията преминах при руски, немски и гръцки специалисти. Към момента продължавам обучението си по фамилна психотерапия към Институт по фамилна психотерапия. Член съм и на International Association of Functional Neurology and Rehabilitation. Отскоро се занимавам и с рисуване с пясък и пясъчна терапия. Определям пясъчната терапия като изключителен арт терапевтичен метод.

Имам изключителен интерес  към невропсихологията и неврологичните подходи в работата с клиенти.

Живея и практикувам в град Пловдив, но често пътувам и в други градове в страната, за да споделя опита и знанията си. Наред с всичко това си имам и малка пакостница на 3 г и 6 м, което безценно разширява кръгозора ми в работата с деца и семейства и ми помага да ги разбирам по-добре. Опитвам се да науча дъщеря си най-вече на доброта и смирение, съпричастност,  да помага, на уважение и почтеност, приемственост.

Различното в моята работа и неудовлетвореността, че не намерих съмишленици за изучаване и прилагане на нови методи за работа с  деца със специални потребности и нарушения в развитието ме подтикнаха да създам свое такова място. Така през 2016 г.  се роди втората ми рожба – Консултативно-терапевтичен център „Веселата къща“, а малко по-късно съдбата ме събра и с моята съмишленичка, подръжничка и вече приятелка Анастасия, както и с другите, които са неизменна част от екипа. Към момента във „Веселата къща“ се помещава занималня за деца до 5 годишна възраст, където използваме и съчетаваме няколко метода на развитие, възпитание и обучение – Монтесори, Валдорф, Доман, Никитин, сензомоторно развитие и др.

В работата ми с деца с разстройства на развитието използвам метод, базиран на мозъчното развитие. Работя и върху интеграцията на задържани примитивни рефлекси.

За мен адекватен и работещ метод за работа с деца с нарушение в развитието е по програмата на д-р Робърт Мелило (американски невролог), която той нарича Brain Balance. Подходът, фокусиран върху развитието на мозъка и хемисферна интеграция използва физически, сензомоторни и когнитивни упражнения, придружени с диета, която се назначава на база кръвни изследвания от специалист.

Според д-р Мелило, Синдромът на функционалната несвързаност (FDS)* изяснява симптомите, които се наблюдават при много неврологични нарушения, между които аутизъм, Синдром на Аспергер, хиперактивност и дефицит на вниманието, проблеми с ученето и речта, Синдром на Турет, обсесивно-компулсивно разстойство, нарушенията при обработка на сетивните стимули. Всички тези състояния са резултат от дефицит от неврологични пътища в дясното или лявото мозъчно полукълбо. Симптомите се различават в зависимост от локализацията (хемисфера и област) и тяхното влияние. Независимо от наименованието си, всички тези  неврологични състояния спадат към Синдрома на функционалната несвързаност. Брейн Баланс може да помогне за подобряване на  всички изброени нарушения.

Тъй като смятам, че с деца се работи най-ползотворно, когато и родителите участват в процеса, голяма част от сесиите извършвам с присъствието и прякото участие на родителите. Така те получават информация и насоки как да работят в къщи.

В работата си с възрастни мога да бъда полезна при проблеми с партньорски взаимоотношения, травми от различно естество, емоционални проблеми, водене на групи за взаимопомощ и подкрепа и др. Освен това съм сертифициран инструктор по K-Power Epigenetic Healing Cycles към ICPKP Нова Зеландия.

Организирам и водя семинари предимно с насоченост към родители на деца не само със специални потребности. Готова съм да споделя знанията и опита си и с родители на деца в норма и да ги науча как да работят върху развитието на децата в ранна детска възраст.

Наред с всичко това, с колегите ми предлагаме и организираме и занимания за сплотяване и забавления на колективи.

Преминати обучения:

 • Академично образование – магистър психолог, Консултативна психология, специализация по Детско-юношеска психология към ПУ „Паисий Хилендарски“
 • обучение по Монтесори Метод
 • Sensory-integrative ayres therapy SIAT GSID – Kristiane Kull-Sadacharams
 • Сензорна интеграция на деца с нарушения в развитието
 • Метафорические ассоциативнье картье в консультировании, Голобородова В.А.
 • Психологически анализ на детска рисунка
 • Адаптиране на арт техники при работа с деца
 • Physical Exam for the Newborn and Infant
 • ADHD, OCD, Tourette’s
 • Learning Dissabilities and Dyslexia
 • Adults and Children Attachment Styles
 • Social Competence,
 • Игро- и приказкотерапия
 • Въведение в системните констелации и Гещалт терапия – методология, практика и личен опит
 • Участие в кръжок по психиатрия и медицинска психология, Катедра по Психиатрия и Медицинска психология, МУ Пловдив
 • Участие в 20-та конференция  на Радневското психиатрично дружество на тема: Психични заболявания – клинични феномени, фармакотерапия и рехабилитация
 • Reiki – 1st level
 • K – Power – Epigenethic Healing Cycles – сертифициран инструктор.