Мария

Мария Петрова – психолог

Мария Петрова е магистър по Приложна социална психология, завършва и  специализация Психометрия и Арт-терапия. Преминава редица обучения като Социални дейности /Отдел за закрила на детето/; „Сексологично консултиране:диагностика и терапия на еректилните дисфункции” „Психодиагностика на детското развитие”; „Работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание”; „Подходи за работа с деца с агресивно поведение”; „Приказкотерапия”; „Консултиране при психосоматични проблеми”; „Методи за работа с деца за формиране на адекватна самооценка”; „Специални грижи и практики за отглеждане на деца със Синдром на Даун”; Психодрама терапевт –
ниво асистент; “Работа и използване на образователен софтуер „Енвижън“ „Влияние на психотравмиращите фактори върху противообщественото поведение на малолетни и непълнолетни“.

За себе си казва: „Човек може да има много интереси: към природа, техника. Моите са насочени към хората. И по-точно чувствата, мислите, реакциите в дадени ситуации… Изобщо механизмът, по който работят тези страни на човешкия индивид. Предизвикателство в тази работа за мен е
овладяването на някои трудности, тъй като това отново ще бъде крачка към
усъвършенстване на личността. Често обръщам поглед към вътрешния си свят и си задавам въпроси; анализирам себе си и ситуациите; търся отговори; чуждата болка е и моя болка; понякога искам да остана сама със себе си! А това всъщност е силна и пълноценна връзка – „Човек първо трябва да разбере себе си и тогава другите.” Тогава е полезен и за околните. Вярвам, че когато човек иска да постигне нещо – ще успее – сам или с помощта на положително настроени към него и действията му хора. Търся и виждам в хората положителното и красивото.“