Музикотерапевт – А. Смакос

Анастасиос Смакос
Музикотерапевт
„Веселата къща“

Анастасиос Смакос е най-усмихнатият и пълен с енергия и ентусиазъм музикотерапевт и за нас е голяма радост и чест да е част от семейството на Веселата къща. Родом е от Гърция, но влюбен в града на тепетата, решава да остане да живее тук и да ни радва с изключителния си талант.

Завършва образованието си в ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност музикална педагогика и още като студент започва да практикува. Има значителен опит в работата с деца и юноши с разстройства от аутистичния спектър, Синдром на Аспергер, дислексия, забавено говорно развите, деца с нарушение в сензорната обработка и други.

Талантът и отдадеността на Акис, както го наричаме накратко, не остават незабелязани и той получава покана на провежда семинари по музикотерапия в частно училище ,,ОПЕРА’’ в град Атина.

Анастасиос осъзнава, че сътрудничеството между родителите на децата и техните учители е от основна важност за техните постижения, затова преминава и през редица обучения при психопедагога Олга Пайзи.

Анастасиос е изключително отдаден на професията си. Стреми се към високи постижения и откриване на нови и работещи терапевтични подходи, за него каузата е и лична, тъй като има брат с разстройство от аутитичния спектър.

Господин Смакос владее гръцки, български и английски език.

Музикотерапията като терапевтичен метод влияе едновременно, както на емоциите и когнитивните способности на индивида, така и на неговата невропластика. Най-често се използва при пациенти с емоционални, социални, когнитивни, психомоторни дефицити и други.