Психологическо консултиране

Психологично, логопедично консултиране и терапевтична помощ на:

 • Деца и подрастващи с разстройство на развитието от аутистичния спектър, Синдром на Аспергер и други генерализирани разстройства на развитието;
 • Хиперактивност;
 • Дефицит на вниманието;
 • Деца със Синдром на Даун;
 • Деца с ДЦП (детска церебрална парализа);
 • Проблеми с привързаността;
 • Нарушение на интелектуалните и познавателните способности;
 • Деца с агресивни прояви;
 • Деца, юноши и възрастни с проблеми в общуването;
 • Деца, подрастващи и възрастни, жертви на насилие;
 • Проблеми в училищната среда;
 • Емоционални травми при деца и възрастни;
 • Осиновени деца и техните осиновители;
 • Езиково-говорни нарушения и други.

 

 • Работа в групи за взаимопомощ и подкрепа.
 • Индивидуално и групово консултиране.
 • Лесна адаптация за детската градина.
 • Творчески и креативни ателиета за малки и големи.
 • Монтесори занимания за деца.
 • Развитие на емоционалната и социалната компетентност на децата.
 • Развитие на основните познавателни процеси при децата – памет, въображение, внимание, мислене.
 • Лекции, семинари и тренинги за деца и родители.
 • Организиране на лекции, семинари и тренинги за колективи и други.

 

Доверете се на екипа ни и се свържете с нас на телефон 0877221117 или използвайте контактната форма.

Можем да осигурим точният специалист за вас!