Накратко за нарушенията на речта

Развитието на езика е еволюционен процес, който започва в ранна детска възраст. Бебето се ражда в свят, богат на слухови стимули. От този момент и до края на живота си то е завладяно от звуците на човешкото общуване, тоест речта. Всяка езикова система се състои от набор от звуци, така наречените фонеми, които се комбинират за създаване на срички и думи. От бебето първо се иска да различи звуците на собствения си език, а след това то трябва да може да идентифицира границите между думите и да знае тяхното значение. В допълнение, всяка езикова система се управлява от система от правила, които се отнасят до фонологията, морфологията, синтаксиса и самата комуникация. Така че овладяването на езика, макар и да изглежда като лесна задача, всъщност е изключително сложен процес. Въпреки че повечето деца са в състояние да изпълнят тази задача без затруднения и без нужда от специални инструкции, има някои деца, които имат забавено речево развитие.

Но защо някои деца изпитват затруднения да научат езика?

С времето са формулирани различни теории за езиковото развитие, които се различават по елементите, които разглеждат преди всичко за появата на езика. По този начин се сблъскваме с теории, които твърдят, че социалните взаимодействия играят доминираща роля в развитието на езика, някои от които се фокусират върху когнитивните процеси, които протичат при изследване на неодушевената среда, докато други го приписват на вродени познания за синтаксиса или невробиологични механизми. Съвременните изследвания обаче, използвайки горните теоретични насоки като ориентир, показват, че езиковото развитие предполага хармонизиране на различни фактори в определени времеви периоди. Тези фактори са свързани както с индивидуалните характеристики (невроанатомично развитие, памет, когнитивни и социални умения, мотивация), така и с характеристиките на околната среда.

На каква възраст се появява?

Най-важната възраст за езиково развитие е от 1,6 до 4,6 години. При нормални обстоятелства на 5-годишна възраст детето трябва да има разбираема реч. Въпреки това, има деца, които проговорят по-бавно и други деца, които, докато започват да говорят нормално, показват забавяне в развитието на други области на речта. Можем да кажем, че имаме забавяне на речта, когато думите или изреченията, произведени от детето, са неразбираеми или не отговарят на хронологичната възраст на детето, според етапите на развитието. Склонността на детето да обърква звуци в дума, неспособността му да имитира конкретни звуци или групи от звуци, както и пропускането на звуци и/или срички от думите, може да са някои ранни признаци на забавяне в развитието на речта. В допълнение, дете с говорни увреждания може да има проблеми с разбирането, да има затруднения при съставянето на изречения, да използва неподходящи думи в изражението си, може да не пише правилно изречения или да не спазва правилата на комуникация, което затруднява участието на детето в дискусия. Когато дете на 18 месеца не използва речник или не е преминало нивото от две-три думи на възраст 2-3 години, тогава можем да кажем, че има забавяне на речта. Също така, ако детето не може да отговори на прости команди, като „ела тук“ на 1-годишна възраст или не е в състояние да следва двойни команди, като „ела тук и седни“ на 2-годишна възраст, това също е индикация за забавяне в разбирането на речта.

Струва си да се отбележи, че забавянето може да бъде ограничено до говора, което предполага, че детето няма затруднения с разбирането на речта и неговото когнитивно ниво е пропорционално на неговата хронологична възраст.

Индикации за забавено говорно развитие в по-ранния период на развитие:

  • Бебе на 2 месеца не реагира на звукови дразнители. Това би могло да бъде свързано и с нарушен слух.
  • Липсва поява на гукане и лепетна реч към края на 3-4-тия месец.
  • На 18-месечна възраст не използва никаква реч и си служи само с невербална комуникация.
  • Ако до 18-месечна възраст не е произнесло своите първи думички.
  • Дете на 2 години не разбира и не изпълнява инструкции от две части („Вземи топката и я донеси“).
  • Дете на 2 години не умее да използва фрази, състоящи се от 2-3 думи.
  • Ако речниковият запас на 2-годишна възраст е по-малък от 200 думи.
  • Ако на 2-3-годишна възраст не умее да изразява основните си нужди (Напр. „Искам вода“), употребявайки глагола.
  • Ако след 3-годишна възраст речта е неразбираема, както за близките, така и за околните.
Говорна терапия

Речевите нарушения не трябва да се пренебрегват, защото имат значителна роля за социалното развитие на детето, ефективната комуникация и последващия напредък в училище. Ако детето проявява някои или всички поведения, които индикират за нарушение, важно е родителите незабавно да се свържат с психолог и логопед. Специалистите ще направят цялостна оценка на речта и езика и ще преценят подходите за интервенция, която ще е необходима и ще насочат към друг специалист, ако това е необходимо.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s