Д-р Едуард Рослер за чревното здраве и детско развитие – лекция

С радост ви съобщаваме, че Д-р Едуард Рослер пристига в България по покана на КТЦ "Веселата къща" и Център за ранна интервенция "Всяка дума", за да изнесе лекция на тема "Връзката между чревното функциониране и детското здраве" на 24.10. 2019 г. Фокусът е върху състоянието на чревната микрофлора и връзката и с развитието на централната... Continue Reading →

ДЦП – етиология, патогенеза и патологоанатомия

Детската церебрална парализа (ДЦП) е група от непрогресиращи, но често променящи се синдроми на моторно увреждане в резултат на лезии или аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи от неговото развитие. Освен моторното разстройство, възможна е увредата и на други функции с моторни елементи (говор, хранене, фина моторика, очни движения), сензорни, обучителни и когнитивни или... Continue Reading →

Етапи на развитие, теория на Жан Пиаже

Сензомотерен стадий. Този етап описва развитието на малките от тяхното раждане до около 2-годишна възраст. Той е наречен така, защото през това време децата се научават да координират визуалната и тактилна информация със своите моторни умения. Както всички знаем, това е и периодът, свързан с най-динамичните промени и усвояването на най-много нови умения. От чисто рефлексните... Continue Reading →

WordPress.com.

Нагоре ↑