НАЧАЛО

Консултативно-терапевтичен център „Веселата къща“, гр. Пловдив се представлява от психолога Лучия Таскова и разполага с екип от психолози, логопеди и специалисти по ранно детско развитие. Центърът работи в областта на ранното детско развитие и терапевтирането на деца с разтройства на развитието от различен характер като аутизъм, дислексия, хиперактивност и дефицит на вниманието, обсесивни разстройства и други. Основният фокус е свързан с ранното разпознаване на проблема и прилагане на терапевтични методи още от ранна детска възраст с цел корекция и превенция на проблеми в развитието, поведението и емоционалния свят на детето, както и за корекция и превенция на нарушения в моториката от невропсихологически характер.

„Веселата къща“ също така разполага с целодневна занималня за деца на възраст до 5 годинки.