Right Brain – Left Brain

Right Brain – Left Brain

Най-общо казано, човешкият мозък се състои от две полукълба и правилното му функциониране зависи от това доколко тези две полукълба функционират хармонично и балансирано. Лявото полукълбо отговаря за интелектуалното развитие, борави с факти и детайли, осланя се на логиката. Хората с по-развито ляво мозъчно полукълбо умело боравят с факти, имат добре развита памет, лесно запомнят интересни факти в широк кръг от теми, имат голям речников запас. В общи линии дясното полукълбо е отговорно за социалното развитие и координацията на мускулите. Определя езикът на тялото, изражението на лицето, регулира емоциите. Хората с по-развито ляво полукълбо на мозъка често са изключително артистични, атлетични и социални личности.

Методи за мозъчен баланс като Brain Gym, Brain Balance и други се фокусират върху по-слабите области на детето и се стараят да ги развият максимално и да достигнат ниво на по-силните области при детето. Това гарантира, че детето има необходимите умения и инструменти, съответстващи за възрастта, за да се работи във всички области.
Децата с поведенчески, обучителни и социални затруднения често имат дисбаланс и предимно се използва едното мозъчно полукълбо. Това води до по-доброто развитие на едната страна, а другата остава по-слабо развита. Това обяснява факта, че много деца имат очевидни предимства в някои области, но силно се борят в други. Когато дяловете на мозъка не си вършат работата и лявото и дясното полукълбо не комуникират добре, детето ще се бори с определени умения. Например, тези с по-слаб ляв дял може да се борят с академичните специфики и детайли. Тези, които имат слаб десен мозък може да бъде социално незрели и имат слаб интерес към спорт или дейности на открито. Много деца имат слабости от двете страни на мозъка. При тези деца трябва да се подобрят функциите и на двете полукълба.
Мозъчните функции могат да бъдат променени във всяка възраст, което означава, че проблемите на детето не е задължително да са постоянни, те могат да бъдат преодоляни с подходящите упражнения за намаляване на дефицитите.
Във ВЕСЕЛАТА КЪЩА се извършва сензорна, моторна и когнитивна оценка на около 1000 функции на детския мозък.  Децата описват оценката като забавно занятие, но същевременно тя предоставя ценна информация за текущия напредък на развитие, по-слаби области и нарушения на проприоцепцията. Стават ясни и причините при едно дете да преобладават по-силни области за сметка на другите по-слаби.

Децата се оценяват субективно и се предлага индивидуално изготвена програма за хранене, умствени и физически упражнения, обучение и насочени умения.

Базираме се на изцяло холистичен подход към детето, независимо дали е официално диагностицирано или липсва поставена диагноза, но също така разполагаме и с инструментариум за диагностика със стандартизирани диагностични методи.

Програмата е подходяща за:

  • Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието;
  • Деца с разстройство от аутистичния спектър;
  • Синдром на Аспергер
  • Дислексия
  • Обучителни трудности и др.

Хемисферният подход води до подобрения във всички области. Твърде много семейства изразходват време и пари в тичане напред-назад между различни методи, постигайки само минимални резултати. Мозъчният подход е съчетание от инструменти в една програма, необходими за вашето дете, за да процъфтява и е базирана на терапевтична програма от 1992 г, наречена Brain Gym на д-р Пол Денисън.

Други чуждестранни специалисти, работещи по програми за мозъчно балансиране са Синди Рингън, Кети Джонсън, Стейси Патерсън, Робърт Мелило и други.

Консултативно-терапевтичен център „Веселата къща“, гр. Пловдив,

Тел: 0877221117