Терапевтичният метод Brain Gym e създаден от д-р Пол Денисън и неговите проучвания върху функциите на мозъка.

Програмата BRAIN BALANCE e създадена от Робърт Мелило и е базирана на проучвания, благодарение на които разбираме обучителните трудности като проява на базов проблем на мозъчните функции, който той нарича Синдром на функционална разединеност. По програмата в САЩ работят над 100 центъра.

И двата метода се фокусират върху по-слабите области на детето и се стараят да ги развият максимално и да достигнат ниво на по-силните области при детето. Това гарантира, че детето има необходимите умения и инструменти, съответстващи за възрастта, за да се работи във всички области.

Мозъчните функции могат да бъдат променени във всяка възраст, което означава, че проблемите на детето не е задължително да са постоянни, те могат да бъдат преодоляни с подходящите упражнения за намаляване на дефицитите.

Мозъкът се състои от две полукълба и правилното му функциониране зависи от това доколко тези две полукълба функционират хармонично и балансирано. Лявото полукълбо отговаря за интелектуалното развитие, борави с факти и детайли, осланя се на логиката. Хората с по-развито ляво мозъчно полукълбо умело боравят с факти, имат добре развита памет, лесно запомнят интересни факти в широк кръг от теми, имат голям речников запас. В общи линии дясното полукълбо е отговорно за социалното развитие и координацията на мускулите. Определя езикът на тялото, изражението на лицето, регулира емоциите. Хората с по-развито ляво полукълбо на мозъка често са изключително артистични, атлетични и социални личности.

Децата с поведенчески, обучителни и социални затруднения често имат дисбаланс и предимно се използва едното мозъчно полукълбо. Това води до по-доброто развитие на едната страна, а другата остава по-слабо развита. Това обяснява факта, че много деца имат очевидни предимства в някои области, но силно се борят в други. Когато дяловете на мозъка не си вършат работата и лявото и дясното полукълбо не комуникират добре, детето ще се бори с определени умения. Например, тези с по-слаб ляв дял може да се борят с академичните специфики и детайли. Тези, които имат слаб десен мозък може да бъде социално незрели и имат слаб интерес към спорт или дейности на открито. Много деца имат слабости от двете страни на мозъка. При тези деца трябва да се подобрят функциите и на двете полукълба.

 

При Brain Balance се извършва сензорна, моторна и когнитивна оценка на над 900 функции. Децата описват оценката като забавно занятие, но същевременно тя предоставя ценна информация за текущия напредък на развитие, по-слаби области и липса на равновесие. Стават ясни и причините при едно дете да преобладават по-силни области за сметка на другите по-слаби.

Програмата се предлага за деца на възраст от 3 до 18 години. Децата се оценяват субективно и се предлага индивидуално изготвена програма за хранене, умствени и физически упражнения, обучение и насочени умения.

Важно е да се знае, че това не са клинични методи за диагностициране на разстройства от аутистичния спектър. Програмата е базирана на изцяло холистичен подход към детето, независимо дали е официално диагностицирано или липсва поставена диагноза.

Програмата е подходяща за:

Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието;

Деца с разстройство от аутистичния спектър;

Синдром на Аспергер

Дислексия

Обучителни трудности и др.

 

Brain Balance е цялостна програма, която води до подобрения във всички области. Твърде много семейства прекарват време и пари в тичане напред-назад между различни методи, постигайки само минимални резултати. Brain Balance е съчетание от инструменти в една програма, необходими за вашето дете, за да процъфтява и е базирана на терапевтична програма от 1992 г, наречена Brain Gym на д-р Пол Денисън.

Други чуждестранни специалисти, работещи по програми за мозъчно балансиране са Синди Рингън, Кети Джонсън, Стейси Патерсън и други.

Лучия Таскова,

Психолог,

Консултативно-терапевтичен център „Веселата къща“, гр. Пловдив,

Тел: 0877221117