Ценоразпис

➢ Индивидуална консултация с психолог (60 мин.) – 40 лв.

➢ Семейна или брачна консултация (двойка) – 50 лв.

➢ Консултация с детски психолог (60 мин) – 30 лв.

➢ Консултация с логопед (60 мин) – 30 лв.

➢ Обследване с Rorschach Inkblot Test (диагностичен инструмент за възрастни) – 90лв.

➢ Обследване чрез Минесотски многофакторен личностен въпросник (MMPI)-1 – 90лв.

➢ Обследване с Denver II (скрийнинг тест за деца от 0 до 6г.) – 150лв.

➢ Обследване на Коефициент на общо развитие от 0 до 3г. – 40лв.

➢ Психологическо обследване за явяване пред ТЕЛК – 60 лв

➢ Обследване на IQ за деца над 4-годишна възраст и възрастни: 

  • Рейвън тест – 40лв.;

  •  Векслер-Дал (за възрастни) – 90лв

➢ Обща психодиагностика на възрастен – 200лв

➢ Обследване на когнитивна сфера (възприятие/памет/мислене) – 40лв.

➢ Групови сесии за деца до 6г по метода “Сензорен театър” – 10лв/дете

➢ Консултация с Бахов терапевт, включва индивидуална комбинация от капки. (50 мин) – 30 лв.    Комбинация по желание на клиента – 15 лв.

➢ Определяне нa дефицити, задържани примитивни рефлекси + индивидуална програма за работа (90 мин.) – 90 лв.

➢ K-POWER – кинезиологична сесия – (60 – 90 мин.) – 60 лв.

➢ Терапевтична сесия или урок със SandPlay – 30 лв.

Абонамент за SandPlay Art School, рисуване с пясък – 80 лв/месец за 5 посещения. (Цените важат за групови занимания)