Ценоразпис

➢ Индивидуална консултация с психолог (60 мин.) – 50 лв.

➢ Семейна или брачна консултация (двойка) – 60 лв.

➢ Консултация с детски психолог (60 мин) – 50 лв.

➢ Консултация с логопед (60 мин) – 40 лв.

➢ Първоначална консултация с консултант по детски сън с включено писмено становище (90-120 мин) – 100 лв.

➢ Вторична консултация с консултант по детски сън (60 мин) – 50 лв.

➢ Обследване с Rorschach Inkblot Test (диагностичен инструмент за възрастни) – 120лв.

➢ Обследване чрез Минесотски многофакторен личностен въпросник (MMPI)-1 – 120лв.

➢ Обследване с Denver II (скрийнинг тест за деца от 0 до 6г.) – 150лв. (провежда се в няколко сесии)

➢ Обследване на Коефициент на общо развитие от 0 до 3г. – 50лв.

➢ Психологическо обследване за явяване пред ТЕЛК – 60-90 лв

➢ Обследване на IQ за деца над 4-годишна възраст и възрастни: 

  • Рейвън тест – 50лв.;

  •  Векслер-Дал (за възрастни) – 90лв

➢ Обща психодиагностика на възрастен – 200лв

➢ Обследване на когнитивна сфера (възприятие/памет/мислене) – 50лв.

➢ Групови сесии за деца до 6г по метода “Сензорен театър” – 15лв/дете

➢ Консултация с Бахов терапевт, включва индивидуална комбинация от капки. (50 мин) – 50 лв.    Комбинация по желание на клиента – 20 лв.

➢ Определяне нa дефицити, задържани примитивни рефлекси + индивидуална програма за работа (90 мин.) – 100 лв.

➢ K-POWER – кинезиологична сесия – (60 – 90 мин.) – 70 лв.

➢ Терапевтична сесия или урок със SandPlay – 50 лв.

 

Възможност за провеждане на сесиите на живо и онлайн!